Vaccinatiedwang: een huisarts spreekt zich er uit over.