Het falende PCR beleid met alle desastreuse consequenties van dien!